กิจกรรมอื่นๆ

วันการได้ยินโลก (World hearing day) : 3 มีนาคม 2565

8 มีนาคม 2022
การจัดประชุมวิชาการ

โครงการอบรมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ Temporal Bone Dissection Course 2021

8 พฤศจิกายน 2021
การจัดประชุมวิชาการ

11th Head&Neck dissection Cadaver 2021

19 ตุลาคม 2021