การประชุมประจำปีครั้งที่1/2560

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 26 28 เมษายน 2560

โรงแรม The Zign พัทยา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Chula Pre-congress 2015

การจัดประชุมวิชาการ

Tinnitus workshop 6-7 ตุลาคม 2562

การจัดประชุมวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 16 ธันวาคม 2019