งานรำลึกพระคุณครูและปัจฉิมนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 24 เมษายน 2560

ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019