ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ และชมรมศัลยแพทย์ต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Transoral Thyroidectomy Workshop (Soft Cadaver Dissection)วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

International Congress of ORL-HNS 2018 (ICORL 2018)

การจัดประชุมวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 23 กันยายน 2019