วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วางพวงมาลาถวายสักการะ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 ด้านหน้าอาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2022