การจัดประชุมวิชาการ

Research Day 23 ธันวาคม 2559

2 มกราคม 2017
การจัดประชุมวิชาการ

Basic Life Support Training 28 ตุลาคม 2559

31 ตุลาคม 2016
การจัดประชุมวิชาการ

Temporal Bone Course 2016

9 กันยายน 2016
การจัดประชุมวิชาการ

Chula Pre-congress 2015

28 พฤษภาคม 2016
การจัดประชุมวิชาการ

Thyroidectomy Workshop December 2015

28 พฤษภาคม 2016
การจัดประชุมวิชาการ

Research Day

28 พฤษภาคม 2016