สัมนาภาควิชา

สัมมนาภาควิชาประจำปี 2563 21-23 สิงหาคม 2563

29 กันยายน 2020
ศิลปวัฒนธรรม

รับน้อง ส่งพี่ 12-14 กรกฎาคม 2562

26 ตุลาคม 2019
สัมนาภาควิชา

สัมนาภาควิชา 12-14 กรกฎาคม 2561

20 กรกฎาคม 2018
สัมนาภาควิชา

สัมมนาประจำปี 2561

15 กรกฎาคม 2018
สัมนาภาควิชา

สัมมนาแพทยศาสตร์ศึกษา

7 มิถุนายน 2018
สัมนาภาควิชา

สัมมนาภาควิชาประจำปี 2560; 8-10มิ.ย.60

15 มิถุนายน 2017