ออกหน่วย

ออกหน่วยผ่าตัดหูTrongsa, Bhutan 1-7 พ.ค. 60

15 มิถุนายน 2017