ออกหน่วย

จำปาสัก 18 พ.ย. 59

10 ธันวาคม 2016
ออกหน่วย

บุณฑริก อุบลราชธานี 16 พ.ย. 59

10 ธันวาคม 2016
ออกหน่วย

ตราด 17-19 ก.พ. 59

31 พฤษภาคม 2016
ออกหน่วย

บุรีรัมย์ 13-15 ม.ค. 59

31 พฤษภาคม 2016
ออกหน่วย

น่าน

31 พฤษภาคม 2016
ออกหน่วย

นครศรีธรรมราช 12-14 ส.ค. 58

31 พฤษภาคม 2016
ออกหน่วย

ออกหน่วย Facial plastic

31 พฤษภาคม 2016
ออกหน่วย

ภูฏาน 20-26 เม.ย. 2559

20 เมษายน 2016