อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการผ่าตัด “Paradigms Shift to Flexible Endoscopy for Removing Foreign Bodies” สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2, 3 ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

8th APON 5-8 Feb 2018

การจัดประชุมวิชาการ

Thyroidectomy Workshop December 2015

การจัดประชุมวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2018