ออกหน่วยผ่าตัดหูTrongsa, Bhutan 1-7 พ.ค. 60

หน้าแรก กิจกรรมของภาควิชา ออกหน่วยผ่าตัดหูTrongsa, Bhutan 1-7 พ.ค. 60

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ปรับปรุงล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2017