หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และมูลนิธิวัฒนภักดี ได้ร่วมกันออกหน่วยตรวจสุขภาพและให้การรักษาประชาชน  จำนวน 2,500 ณ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ  อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019