วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 หน่วย Laryngology จัดโครงการ Workshop ให้กับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ได้ฝึกทักษะในการทำหัตถการเพื่อ เกิดความรู้ความชำนาญมากยิ่งขึ้น 

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2022