ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นายแพทย์วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งทางวิชา เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2022