🥳🎉🎊ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์นายแพทย์หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ได้รับรางวัล โสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้านวิชาการและวิจัย ในงานประชุมวิชาการก้าวไกลครั้งที่ 1/2565 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรม The Zign พัทยา จ.ชลบุรี
 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2022