การสอบ Temporal Bone Dissection สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ตึกพันธ์ทิพย์ ชั้น 2  ศูนย์การแพทย์ขั้นสูง สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยาศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา

ปรับปรุงล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2022