ลงวารสาร ฬ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จากงานประชุม “The IFOS World congress of Otorhinolaryngology and Head and Neck surgery” ที่ Palais des congrès de Paris ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 24-28 มิถุนายน 2560

ปรับปรุงล่าสุด : 19 พฤศจิกายน 2018