ลงวารสาร ฬ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จากงานประชุม “The IFOS World congress of Otorhinolaryngology and Head and Neck surgery” ที่ Palais des congrès de Paris ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 24-28 มิถุนายน 2560

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Research Day

การจัดประชุมวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2018