การจัดประชุมวิชาการ

Research day 28-30 พฤศจิกายน 2561

26 ธันวาคม 2018
ศิลปวัฒนธรรม

ทำบุญตึกจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ 25 ธันวาคม 2561

26 ธันวาคม 2018
ศิลปวัฒนธรรม

วังตะไคร้ 15 กันยายน 2561

27 ตุลาคม 2018
กิจกรรมอื่นๆ

สอบ Temporal Bone Dissection

20 ตุลาคม 2018