ออกหน่วย

ออกหน่วยผ่าตัดหูTrongsa, Bhutan 1-7 พ.ค. 60

15 มิถุนายน 2017
ศิลปวัฒนธรรม

รดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เม.ย. 60

12 เมษายน 2017
ออกหน่วย

ออกหน่วยรพ.นางรอง 18-20 ม.ค.60

12 เมษายน 2017