ศิลปวัฒนธรรม

รดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เม.ย. 60

12 เมษายน 2017
ออกหน่วย

ออกหน่วยรพ.นางรอง 18-20 ม.ค.60

12 เมษายน 2017
ออกหน่วย

ราชบุรี 15-16 ธันวาคม 2559

2 มกราคม 2017
ศิลปวัฒนธรรม

ทำบุญงานปีใหม่ 30 ธันวาคม 2559

2 มกราคม 2017
การจัดประชุมวิชาการ

Research Day 23 ธันวาคม 2559

2 มกราคม 2017
ศิลปวัฒนธรรม

ทำบุญตึกจุมภฏพงษ์บริพัตร 23 ธันวาคม 2559

23 ธันวาคม 2016
กิจกรรมอื่นๆ

ปูชนียแพทย์ 48 ปีแพทยสภา 14 พ.ย. 59

10 ธันวาคม 2016