การจัดประชุมวิชาการ

Temporal Bone Course 2016

9 กันยายน 2016
ออกหน่วย

ตราด 17-19 ก.พ. 59

31 พฤษภาคม 2016
ออกหน่วย

บุรีรัมย์ 13-15 ม.ค. 59

31 พฤษภาคม 2016
ออกหน่วย

น่าน

31 พฤษภาคม 2016
ออกหน่วย

นครศรีธรรมราช 12-14 ส.ค. 58

31 พฤษภาคม 2016
ออกหน่วย

ออกหน่วย Facial plastic

31 พฤษภาคม 2016