ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมกับมูลนิธิหูคอจมูก ชนบท และ ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Temporal Bone Course สำหรับแพทย์ประจำบ้าน โสต ศอ นาสิกวิทยา

ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2559

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Basic Life Support Training 28 ตุลาคม 2559

การจัดประชุมวิชาการ

Chula Cochlear Surgical Workshop 10-11ต.ค.60

การจัดประชุมวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม 2017