ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมกับมูลนิธิหูคอจมูก ชนบท และ ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Temporal Bone Course สำหรับแพทย์ประจำบ้าน โสต ศอ นาสิกวิทยา

ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2559

ปรับปรุงล่าสุด : 18 มิถุนายน 2018