งานแสดงกตเวทิตาจิต รองศาสตราจารย์ นายแพทย์คเณศร์ แวววิจิต

ปรับปรุงล่าสุด : 20 สิงหาคม 2019