📣📣 ประกาศรับสมัครแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2565
✅ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
✅ ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://ent.md.chula.ac.th/?p=463
🏥 ส่งเอกสารสมัครทาง ธุรการฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 17 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เวลา 08.00 น. – 16.00 น. และช่องทาง Online ที่ E-mail : entmdcu@gmail.com
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-256-4000 ต่อ 61721
กำหนดการสัมภาษณ์ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 17
ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2022