หน่วยศัลยกรรมศีรษะและคอ   ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ตำแหน่ง , ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ธุรการภาควิชาฯ  ตึกจุมภฏ ชั้น 1 ,

กำหนดวันสัมภาษณ์ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30

 

ปรับปรุงล่าสุด : 16 ธันวาคม 2019