หน่วยศัลยกรรมศีรษะและคอ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) จำนวน 2 ตำแหน่ง
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ธุรการภาควิชาฯ อาคารรัตวิทยาพัฒน์ ชั้น 17 โซน A 

ประกาศ : เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ใบสมัคร : ใบสมัครเข้าฝึกอบรบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
02-256-4000 ต่อ 61721
E-mail : worawat1624@gmail.com

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2022