ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดหลักสูตรการอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ด้านศัลยศาสตร์กล่องเสียงและหลอดลม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปี 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ 

ประกาศ : ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ใบสมัคร : ใบสมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

กำหนดสัมภาษณ์ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 17 โซน A

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : psombuntham@gmail.com

หมดเขตส่งใบสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2022