รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาโสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา ยื่นใบสมัครได้ที่ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2562 และสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น.

ปรับปรุงล่าสุด : 16 ธันวาคม 2019