เนื่องในวาระครบ 50 ปี โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวน ชาว ENT CU ทุกท่าน มาร่วมกันแสดงพลัง ในงาน “50ปี ENT CHULA” วันที่ 6 มีนาคม 2563

ปรับปรุงล่าสุด : 29 กุมภาพันธ์ 2020