ภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ และ ชมรมมะเร็งศีรษะและคอแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1 ของชมรมมะเร็งศีรษะและคอแห่งประเทศไทย ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการติดตาม แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกในระบบศีรษะและคอในประเทศไทย โดยประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติการ

ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2562

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Workshop ในวันที่ 10-11 กันยายน 2562 , กรุณาแจ้งยืนยันที่อีเมลที่ใช้ลงทะเบียนครับ

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2022