ตารางการออกตรวจแพทย์ ในเวลาราชการช่วงเช้า
09.00-12.00 น.

  จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
อ.เสาวรส       ออกตรวจ  
อ.วินัย       ออกตรวจ  
อ.ประกอบเกียรติ  ออกตรวจ         
 อ.วีระชัย ออกตรวจ         
 อ.เพิ่มทรัพย์   ออกตรวจ       
 อ.ทรงกลด   ออกตรวจ      
อ.ถนอม    ออกตรวจ       
อ.สุพินดา ออกตรวจ         
อ.กรเกียรติ์         ออกตรวจ 
อ.เปรมสุดา  ออกตรวจ      ออกตรวจ   
 อ.ณปฎล     ออกตรวจ    ออกตรวจ 
 อ.ภาณินี   ออกตรวจ    ออกตรวจ   
 อ.ภัทร์นฤน ออกตรวจ    ออกตรวจ     
อ.นทมณฑ์ ออกตรวจ       ออกตรวจ 
อ.เจษฎา     ออกตรวจ  ออกตรวจ  
อ.กฤษฎา   ออกตรวจ    ออกตรวจ   
 อ.วรวรรธน์ ออกตรวจ      ออกตรวจ   
อ.วรุตม์    ออกตรวจ     ออกตรวจ 
อ.กานดา  ออกตรวจ   ออกตรวจ     

ตารางการออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

พ.กานดา

พ.วีระชัย*

พ.ประกอบเกียรติ

พ.คเณศร์

พ.อำนวย

พ.คเณศร์

พ.เพิ่มทรัพย์

พ.เปรมสุดา

พ.ทรงกลด

พ.ทรงกลด**

พ.วีระชัย*

พ.ภาณินี

พ.วีระชัย

พ.กานดา

พ.ภาณินี

พ.ภัทร์นฤน

พ.สุพินดา

พ.เพิ่มทรัพย์

พ.เจษฎา

พ.ประกอบเกียรติ

พ.เจษฎา

พ.นทมณฑ์

พ.กฤษฎา

พ.ณปฎล

พ.เปรมสุดา

พ.วรวรรธน์

พ.สุพินดา

พ.เปรมสุดา+

 

 

พ.ภัทร์นฤน

 

 

พ.ภัทร์นฤน

 

 

 

 

 

 

พ.นทมณฑ์

 

หมายเหตุ

  1. *นพ.วีระชัย ไม่ออกตรวจ อังคาร และพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2
  2. **นพ.ทรงกลด ออกตรวจเฉพาะวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4
  3. + พญ.เปรมสุดา  ออกตรวจเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 1 และ 3

ตารางการออกตรวจคลินิกเฉพาะโรค ในเวลาราชการช่วงบ่าย
13.00-16.00 น.

จันทร์ คลินิกโรคการนอนหลับ อ.ประกอบเกียรติ, อ.นทมณฑ์
อังคาร คลินิกโรคจมูก ภูมิแพ้ และ ไซนัส อ.ทรงกลด
  คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง อ.ถนอม
พุธ คลินิกโรคจมูก ภูมิแพ้ และ ไซนัส อ.สุพินดา
  คลินิกโรคนอนกรน อ.นทมณฑ์
พฤหัส คลินิกโรคหูและการทรงตัว อ.เสาวรส, อ.เพิ่มทรัพย์, อ.ภาณินี
  คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง อ.กฤษฎา
  คลินิกโรคกล่องเสียง อ.วีระชัย, อ.เปรมสุดา, อ.ภัทร์นฤน
ศุกร์    

ตารางการผ่าตัดของแพทย์ ในเวลาราชการ
09.00-16.00 น.

  จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
อ.เสาวรส ผ่าตัด         
อ.วินัย ผ่าตัด         
อ.ประกอบเกียรติ      ผ่าตัด  ผ่าตัด   
 อ.วีระชัย    ผ่าตัด      
 อ.เพิ่มทรัพย์ ผ่าตัด        ผ่าตัด
 อ.ทรงกลด     ผ่าตัด   ผ่าตัด
อ.ถนอม      ผ่าตัด ผ่าตัด  
อ.สุพินดา       ผ่าตัด  
อ.กรเกียรติ์     ผ่าตัด    
อ.เปรมสุดา          ผ่าตัด
 อ.ณปฎล         ผ่าตัด
 อ.ภาณินี ผ่าตัด   ผ่าตัด   ผ่าตัด
 อ.ภัทร์นฤน   ผ่าตัด      
อ.นทมณฑ์     ผ่าตัด ผ่าตัด  
อ.เจษฎา ผ่าตัด ผ่าตัด      
อ.กฤษฎา ผ่าตัด   ผ่าตัด    
 อ.วรวรรธน์   ผ่าตัด ผ่าตัด    
อ.วรุตม์ ผ่าตัด   ผ่าตัด    
อ.กานดา       ผ่าตัด  
ปรับปรุงล่าสุด : 22 กันยายน 2017