ข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ถนอม บรรณประเสริฐ

หน้าแรก บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ถนอม บรรณประเสริฐ

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (2533) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา (2539) แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Fellowship in Head and Neck Reconsructive Surgery and Facial Plastic Surgery (2545)

Hardvard University, USA

อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง (2548)

แพทยสภา ประเทศไทย

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า, วิศวกรรมเนื้อเยื่อ

รางวัล

ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2555 ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019