ข้าราชการ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล

หน้าแรก บุคลากร รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (2529) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา (2536) แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

Fellowship in Otolaryngology (2542)

Stanford University Medical Center, USA

Master of Science in Health Development (Clinical Epidemiology) (2552)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

นอนกรน ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับ

รางวัล

1994 Award on Percy Ireland Academic Day,Department of otolaryngology, University of Toronto, Canada

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019