คณาจารย์ประจำภาควิชา

นายแพทย์วรุตม์ ศุภนคร

หน้าแรก บุคลากร นายแพทย์วรุตม์ ศุภนคร

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (2551) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา (2555)
แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า (2557)
แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

เนื้องอก มะเร็งของศีรษะและลำคอ ความผิดปกติของการกลืน

รางวัล

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2022