คณาจารย์อาวุโส

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย แวดวงธรรม

หน้าแรก บุคลากร รองศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย แวดวงธรรม

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (2524) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา (2530) แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

Otolaryngolgy-Head&Neck Surgical Oncology (2540)

Washington University, USA

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

เนื้องอกและมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ โรคของต่อมน้ำลาย ไทรอยด์

รางวัล

1994 Award on Percy Ireland Academic Day,Department of otolaryngology, University of Toronto, Canada

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 18 มิถุนายน 2018