ข้าราชการ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์

หน้าแรก บุคลากร รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (2529) คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา (2535) แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง (2548) แพทยสภา ประเทศไทย

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

ความผิดปกติของกล่องเสียง กรดไหลย้อน นอนกรน

รางวัล

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019