คณาจารย์ประจำภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เจษฎา กาญจนอัมพร

หน้าแรก บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เจษฎา กาญจนอัมพร

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (2548) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา (2554) แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Visiting Research Fellow in Rhinology (2557) Stanford University, USA 
Visiting Research Scholar in Skull Base Surgery Wexner Medical Center (2557)

Ohio State University, USA

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

ไซนัสอักเสบ เยื่อจมูกอักเสบภูมิแพ้ การผ่าตัดจมูก ไซนัสและฐานสมองด้วยกล้องเอนโดสโคป

รางวัล

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2020