คณาจารย์ประจำภาควิชา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

หน้าแรก บุคลากร รองศาสตราจารย์นายแพทย์เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (2531) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา (2537) แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Fellowship in Neurotology and Skull Base Surgery (1998)

Washington University School of Medicine, Saint Louis, Missouri, USA

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

ความผิดปกติเกี่ยวกับโสตประสาทและโสตสัมผัส  การผ่าตัดเกี่ยวกับหูและฐานกะโหลกด้านข้าง  การผ่าตัดฝังอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน

รางวัล

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019