แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

นายแพทย์กฤษณ์ รัตนกิจ

นายแพทย์ทศพล แซ่เฮ้ง

แพทย์หญิงนวมณฑ์ พลเสน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้

แพทย์หญิงจุฬวดี เลี่ยนบรรจง

แพทย์หญิงวรรณรวี ไทยตระกูล