อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ปีที่ 1

ขออภัยค่ะ เนื้อหากำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุง

ปีที่ 2

นายแพทย์ทีปวัฒน์ วิถีรุ่งโรจน์

อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้

ปีที่ 1

ขออภัยค่ะ เนื้อหากำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุง

ปีที่ 2

แพทย์หญิงลลิตา พระธานี

อนุสาขาเวชสาสตร์การนอนหลับ

ขออภัยค่ะ เนื้อหากำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุง

อนุสาขาโสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา

ขออภัยค่ะ เนื้อหากำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุง

สาขาศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ

นายแพทย์ธนภัทร สุพักตร์มนตรี