ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

แพทย์หญิงประภิศพันธุ์ เจริญลักษณ์

สภากาชาดไทย

นักอรรถบำบัด