คณาจารย์ประจำภาควิชา

รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์นายแพทย์ หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์

หน้าแรก บุคลากร รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์นายแพทย์ หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (2533) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา (2539) แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Clinical fellowship in Rhinology and skull base surgery (2556)

Macquarie University, Sydney, Australia

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

ไซนัสอักเสบ เยื่อจมูกอักเสบภูมิแพ้ การผ่าตัดจมูก ไซนัสและฐานสมองด้วยกล้องเอนโดสโคป

รางวัล

  1. Research award highly commended, awarded by Macquarie University for the study ‘Corticosteroid nasal irrigations after endocopic sinus surgery for recalcitrant chronic rhinosinusitis’ in Research award 2013

  2. The Inaugural PJ Wormald Prize, awarded by Australasian Rhinologic Society for the study ‘Eosinophilic rhinosinusitis is not a disease of ostiomeatal occlusion’ in The 6th Annual Scientific Meeting of Australasian Rhinologic Society (ARS), Sunshine coast, Australia 2012.

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 23 กันยายน 2019