คณาจารย์ประจำภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) แพทย์หญิงภัทร์นฤน มหัสธนสกุล

หน้าแรก บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) แพทย์หญิงภัทร์นฤน มหัสธนสกุล

ประวัติการศึกษา

Bachelor degree in Medicine (2003) Chulalongkorn University
Thai Board of Otolaryngology (2008) Thai Medical Council
Diploma, Thai Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (2010) Thai Medical Council

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

โรคเกี่ยวกับกล่องเสียง Phonosurgery, Narrow band imaging

รางวัล

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม 2017