คณาจารย์ประจำภาควิชา

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพินดา ชูสกุล

หน้าแรก บุคลากร รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพินดา ชูสกุล

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (2535) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา (2541) แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Certificate in Otolaryngic Research (2544)  

University of Chicago, USA

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

โรคจมูกและไซนัส

รางวัล

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2022