คณาจารย์ประจำภาควิชา

แพทย์หญิงเปรมสุดา สมบุญธรรม

หน้าแรก บุคลากร แพทย์หญิงเปรมสุดา สมบุญธรรม

ประวัติการศึกษา

Bachelor degree in Medicine (2000) Chulalongkorn University
Thai Board of Otolaryngology (2006) Thai Medical Council
Clinical Fellowship in Laryngology (2013)

University of Toronto, Canada

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

โรคทางกล่องเสียง, การผ่าตัดแก้ไขทางเดินหายใจตีบส่วนบน

รางวัล

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 19 ตุลาคม 2017