คณาจารย์ประจำภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเปรมสุดา สมบุญธรรม

หน้าแรก บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเปรมสุดา สมบุญธรรม

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต  (2000) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา  (2006) แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพ
Clinical Fellowship in Laryngology (2013)

University of Toronto, Canada

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

โรคทางกล่องเสียง, การผ่าตัดแก้ไขทางเดินหายใจตีบส่วนบน

รางวัล

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019