ผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

หน้าแรก ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

ผลงานตีพิมพ์

 1. Aeumjaturapat S, Asawavichianginda S, External laryngeal trauma. Chula Med J 1996 Aug; 40(8): 623-8
 2. Aeumjaturpat S. Tonsillectomy / adenoidectomy and humoral immune response. Chula Med J 1999 Jul; 43(7): 501-8
 3. Aeumjaturapat S, Supanakorn S. Transnasal endoscopic ligation of the sphenopalatine artery for posterior epistaxis: A preliminary report of another technique. Chula Med J 1999 December; 43(12): 863-72
 4. Laoprasopwattana P, Lerdlum S, Aeumjaturapat S. MRI evaluation of spontaneous CSF rhinorrhea: A case report. Chula Med J 1999; 43(9): 665-71
 5. Supanakorn S, Aeumjaturapat S, Isipradit P, Wadwongtham W, Luengtaviboon K. Gastric pull-up reconstriction for laryngopharyngectomy. Chula Med J 1999 May; 43(5): 285-93
 6. Supiyaphun P, Sampatanukul P, Aeumjaturapat S, Kerekhanjanarong V, Sastarasadhit V. Lingual Osseous Choristoma: Report of Three Cases. J Med Assoc Thai 2000 May; 83(5): 555-68
 7. Aeumjaturapat S, Supanakorn S, Cutchavaree A. Toxic shock syndrome after anterior-posterior nasal packing. J Med Assoc Thai 2001 Mar; 84(3): 453-8
 8. Aeumjaturapat S, Wadwongtham W. Sphenoid mucocele presenting with isolated oculomotor nerve palsy. J Med Assoc Thai 2001 Sep; 84(9): 1340-3
 9. Isipradit P, Vaewvichit K, Taecholarn C, Asawavichianginda S, Aeumjaturapat S. Result of the translabyrinthine approach for acoustic neuroma removal. Chula Med J 2002 Aug; 46(8): 631-8
 10. Aeumjaturapat S, Saengpanich S, Isipradit P. Comparison of skin reaction by skin prick testing and skin endpoint titration testing in the patients allergic to dust mites or cockroaches. Chula Med J 2002 Aug; 46(8): 649-57
 11. Aeumjaturapat S, Saengpanich S, Isipradit P, Keelawat S. Eosinophilic mucin rhinosinusitis: terminology and clinicopathological presentation. J Med Assoc Thai 2003 May; 86(5): 420-4.
 12. Wadwongtham W, Aeumjaturapat S. Large middle meatal antrostomy vs undisturbed maxillary ostium in the endoscopic sinus surgery of nasal polyposis. J Med Assoc Thai 2003 June; 86 (Suppl 2): S373-8.
 13. Saengpanich S, Chochaipanitnon L, Auemjaturapat S, Supiyaphun P. Accuracy of patients’ prediction in perennial allergic rhinitis. Chula Med J 2004;48(8):531-8
 14. Hirunwiwatkul P, Aeumjaturapat S, Oraphin P. Results of temperature-controlled radiofrequency tissue volume reduction for the turbinate hypertrophy. J Med Assoc Thai 2004; 87(Suppl 2):S91-4.
 15. Isipradit P, Wadwongtham W, Aeumjaturapat S, Aramwatanapong P. Carcinoma of the external auditory canal.J Med Assoc Thai 2005;88(1):114-7.
 16. Snidvongs K, Saengpanich S, Aeumjaturapat S, Phannaso C. Comparative study between the efficacy of local-made and original fexofenadine in persistent allergic rhinitis. ChulaMed J 2007 May – Jun; 51(5):289–302.
 17. Chusakul S, Phannaso C, Tongkobpetch S, Aeumjaturapat S, Poovorawan Y, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V. Expression of mammaglobins A and B in nasal polyps is similar in patients with and without allergic rhinitis.Am J Rhinol 2008;22(2):135-8.
 18. Snidvongs K, Chaowanapanja P, Aeumjaturapat S, Chusakul S, Praweswararat P. Does nasal irrigation enter paranasal sinuses in chronic rhinosinusitis?Am J Rhinol 2008;22(5):483-6.
 19. ทรงกลด  เอี่ยมจตุรภัทร. How I do it?: Uncinectomy วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้าแห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551หน้า 33-34
 20. ทรงกลดเอี่ยมจตุรภัทร. How I do it?: Middle nasoantrostomy วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้าแห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน2551 หน้า 27-29
 21. ทรงกลดเอี่ยมจตุรภัทร. How I do it?: Ethmoidectomy วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้าแห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551หน้า 26-29
 22. ทรงกลดเอี่ยมจตุรภัทร. บทบาทของ intranasal corticosteroids ในการรักษาไซนัสอักเสบแบบเฉียบพลัน Medical Progress 2008 October;7(10):51-56.
 23. ทรงกลดเอี่ยมจตุรภัทร. How I do it?: Sphenoidectomy วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้าแห่งประเทศไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม 2552หน้า 31-33
 24. ทรงกลดเอี่ยมจตุรภัทร. How I do it?: Frontal recess surgery วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้าแห่งประเทศไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน-พฤษภาคม 2552 หน้า 25-31 
 25. Chusakul S, Phannaso C, Sangsarsri S, Aeumjaturapat S, Snidvongs K. House-dust mite nasal provocation: a diagnostic tool in perennial rhinitis.Am J Rhinol Allergy. 2010 Mar-Apr; 24(2):133-6.
 26. Tirakunwichcha S, Aeumjaturapat S, Sinprajakphon S. Efficacy of mitomycin C in endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy.Laryngoscope. 2011 Feb;121(2):433-6. Chusakul S, Choktaweekarn T, Snidvongs K, Phannaso C, Aeumjaturapat S. Effect of the KTP laser in inferior turbinate surgery on eosinophil influx in allergic rhinitis.Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Feb; 144(2):237-40.
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019