ผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล

หน้าแรก ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล

ผลงานทางวิชาการ

 1. Hirunwiwatkul P., Chochaipanichnond L., Supiyaphun P. “Voice disorder”. Chula Med J. 1993 May; 37(5):295-305.
 2. Supiyaphun P., Hirunwiwatkul P., Asawavichianginda S, Wadwongtham W. “Intracordal injection with autogenous fat: preliminary study of 9 cases.” Chula Med J. 1993 Jul; 37(7):451-60.
 3. Supiyaphun P., Sawetratanastien S., Kerekanjanarong V. Hirunwiwatkul P. “Homograft myringoplasty-controlled button technique: a preliminary report”. J Med Assoc Thai. 1996 Mar; 79(3):161-5.
 4. Hirunwiwatkul P. “A difficult case of foreign body in the tracheobronchial trees: combined rigid & flexible bronchoscopy technique”. Chula Med J. 1997 May; 41(5):381-8.
 5. Hirunwiwatkul P, Vatanasapt P, Tansatit T. “Anatomical measurement for localization of the true vocal cord in thais.” Chula Med J. 1997 Sep; 41(9):665-72.
 6. Hirunwiwatkul P. “The first two cases of mandibular osteotomy and genioglossus advancement for sleep-disordered breathing (SDB) in Thailand.” Chula Med J. 2000 Jul; 44(7):525-35.
 7. Supiyaphun P., Decha Wittaya., Kerekanjanarong V. Hirunwiwatkul P. “Auricular pseudocysts: a treatment with the Chulalongkorn University vacuum device.” Otolaryngol Head Neck Surg. 2001 Feb; 124(2):213-6.
 8. Hirunwiwatkul P. “Pain-relieving effect of local steroid injection in uvulopalatopharyngoplasty”. J Med Assoc Thai. 2001Jun; 84 Suppl 1:S384-90.
 9. Hirunwiwatkul P, Tumwasorn S, Chantranuwat C, Sirichai U. “A comparative study of diagnostic tests for tuberculous lymphadenitis: polymerase chain reaction vs histopathology and clinical diagnosis”. J Med Assoc Thai. 2002 Mar; 85(3):320-6.
 10. Hirunwiwatkul P, Tumwasorn S, Udomsantisuk N, Sirichai U. “Comparative studies of diagnostic tests for tuberculous lymphadenitis: culture for TB (BACTEC), polymerase chain reaction and histopathology.” Chula Med J 2002 Aug; 46(8):619-29.
 11. Hirunwiwatkul P. “Necrotizing fasciitis: a case report and review.”  Chula Med J 2002 Aug; 46(8):659-668.
 12. Hirunwiwatkul P. “Radiofrequency tissue volume reduction: suggested treatment for lymphatic malformation.”  J Med Assoc Thai. 2004 Jul; 87(7):834-8.
 13. Keelawat S., Hirunwiwatkul P.,Thanakit V. “Recurrent epistaxis from an intranasal glomus tumor: the 22nd case report.”  J Med Assoc Thai. 2004 Apr; 87(4):442-5.
 14. Hirunwiwatkul P, Aeumjaturapata S, Oraphin P. “Results of temperature-controlled radiofrequency tissue volume reduction for the turbinate.” J Med Assoc Thai. 2004; 87 Suppl 2:S91-4.
 15. Hirunwiwatkul P. “Obstructive sleep apnea in children” Chula Med J. 2006 Feb; 50(2):61-74.
 16. Hirunwiwatkul P. “Efficacy and adverse effects of Xanthane nasal solution as treatment of primary snoring.” Asian Biomedicine. 2008 Jun; 2(3):189-93.
 17. Hirunwiwatkul P. “Does the dimple point represent the margin of soft palate musculature?” Asian Biomedicine. 2008 Oct; 2(5):397-401.
 18. Jamsirirojrat C., Sastravaha P., Hirunwiwatkul P., Lerdlum S., Sessirisombat S. “Lateral cephalometric analysis in a group of Thai patients with obstructive sleep apnoea syndrome” CU Dent J. 2008;31:249-60
 19. Chaikitthai N., Hirunwiwatkul P. “Efficacy and adverse effects of vessel sealing system tonsillectomy versus cold knife tonsillectomy: A pilot study.” Chula Med J. 2009 Sep-Oct; 53(5):381-88.
 20. Hirunwiwatkul P., Chaikitthai N., Wadwongtham W., Tansatit T.  “Vessel sealing system tonsillectomy vs cold knife tonsillectomy: A randomized, paired control study of efficacy and adverse effects.” Asian Biomedicine. 2009 Oct; 3(5):487-495.
 21. Hirunwiwatkul P., Mahattanasakul P. “Sleep-disordered Breathing and Self-reported General Health Status in Thai patients.” Poster Presentation in SLEEP 2009 23rd Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies, Seattle, US
 22. Hirunwiwatkul P., Kanjanaumporn J. ““Vessel Sealing System Uvulopalatoplasty vs Uvulopalatal Flap: A Randomized, Controlled Study of Efficacy and Adverse Effects.” Poster Presentation in The 2009  AAO-HNSF Annual Meeting & OTO EXPO, San Diego, US
 23. Hirunwiwatkul P., Mahattanasakul P. “Sleep-disordered Breathing and Self-reported General Health Status in Thai patients.” Asian Biomedicine. 2010 Dec; 4(6):861-8.
 24. Hirunwiwatkul P., Kanjanaumporn J. ““Vessel Sealing System Uvulopalatoplasty vs Uvulopalatal Flap: A Randomized, Controlled Study of Efficacy and Adverse Effects.” Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011 Sep;268(9):1383-90. Epub 2011 Mar 13.
 25. Teerapraipruk B, Chirakalwasan N, Simon R, Hirunwiwatkul P, Jaimchariyatam N, Desudchit T, Charakorn N, Wanlapakorn C. Clinical and polysomnographic data of positional sleep apnea and its predictors. Sleep Breath. 2012 Dec;16(4):1167-72. doi: 10.1007/s11325-011-0627-5. Epub 2011 Dec 2.
 26. Simon R, Chirakalwasan N, Teerapraipruk B, Hirunwiwatkul P, Jaimchariyatam N, Desudchit T, Charakorn N, Wanlapakorn C. Severity of obstructive sleep apnea in patients with and without cardiovascular-related diseases. Respir Care. 2012 Sep;57(9):1476-82. doi: 10.4187/respcare.01660. Epub 2012 Mar 12.
 27. Hirunwiwatkul P, Udomchotphruet P. Efficacy study of nasal irrigation after radiofrequency tissue volume reduction for inferior turbinate hypertrophy: An equivalence randomized controlled trial. Am J Rhinol Allergy. 2012 Nov-Dec;26(6):497-503. doi: 10.2500/ajra.2012.26.3826.
 28. Hirunwiwatkul P, Tungkavivachagul S. A multicenter, randomized, controlled clinical trial of LigaSure small jaw vessel sealing system versus conventional technique in thyroidectomy. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 Jul;270(7):2109-14. doi: 10.1007/s00405-012-2289-8. Epub 2012 Dec 15.
 29. Songtish D, Hirunwiwatkul P. Development and validation of the body image scale among Thai breast cancer patients. J Med Assoc Thai. 2013 Jan;96 Suppl 1:S30-9.
 30. Chirakalwasan N, Teerapraipruk B, Simon R, Hirunwiwatkul P, Jaimchariyatam N, Desudchit T, Charakorn N, Wanlapakorn C. Comparison of polysomnographic and clinical presentations and predictors for cardiovascular-related diseases between non-obese and obese obstructive sleep apnea among Asians. J Clin Sleep Med. 2013 Jun 15;9(6):553-7. doi: 10.5664/jcsm.2748.
 31. Hirunwiwatkul P, Charakorn N, Teerapraiprug B, Jongsuebsit T. The effects of cold pack on post-operative turbinate/septal bleeding and pain. Am J Rhinol Allergy. Accepted for publication.

Professional Experience

2008 to Present Head of Sleep-disordered Breathing unit, Department of Otolaryngology, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand.

2008 to 2010

Head of Sleep Laboratory, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,Bangkok, Thailand.
2003 to Present Associate Professor in the department of Otolaryngology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
1998 to 1999 Postdoctoral Fellowship in the division of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Stanford University Medical Center, Stanford, CA, USA.
1997 to 2003 Assistant Professor in the department of Otolaryngology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
1995 to 1997 Instructor in the department of Otolaryngology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
1993 to 1995 Instructor in the division of Otolaryngology, Thai Red-Cross Society, Chulalongkorn Hospital, Bangkok, Thailand.
1990 to 1993 Resident in the department of Otolaryngology, Siriraj Hospital, Faculty of Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
1988 to 1990 General Practitioner at Nan Hospital, Nan Province, Thailand.
1987 to 1988 General Practitioner at Pua Hospital, Nan Province, Thailand.
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019