ผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) แพทย์หญิงภัทร์นฤน มหัสธนสกุล

หน้าแรก ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) แพทย์หญิงภัทร์นฤน มหัสธนสกุล

Presentations/Speakers

  1. (Paster Presentation) Combined Otolaryngology Spring Meeting 2015 Boston, MA, USA
  2. (Oral Presentation)  Joint Conference in Medical Science 2015, Centara Grand and Bangkok Conventional Centre, Bangkok, Thailand.

ผลงานตีพิมพ์ (Publications)

  1. Mahattanasakul P, Kerekhanjanarong V, Apipan P, Sannikorn P, Supiyaphun P. The learning curve in head and neck reconstruction with microvascular free flaps: a retrospective review. Asian Biomedicine 2010 Dec; 4(6):949-54
  2. Hirunwiwatkul P, Mahattanasakul P. Sleep-disordered breathing and self-reported general health status in Thai patients. Asian Biomedicine 2010; 4(6):861-8
  3. Mahattanasakul P, Voice production and voice feminization. Thai Journal of Otolaryngology, Head and Neck Surgery 2013; 14(3):9-18
  4. Mahattanasakul P, Wittayatechakul P. Is cotton bud related to external ear diseases? Thai Journal of Otolaryngology, Head and Neck Surgery 2013; 14(3):29-36
  5. Mahattanasakul P. Update in human papilloma virus for orophryngeal cancer. Thai Journal of Otolaryngology, Head and Neck Surgery2014; 15(2):15-21
  6. Tateya I, Morita S, Muto M, Miyamoto S, Hayasshi M, Funakoshi M, Aoyama I Hirano S, Kitamura M, Ishikawa S, Kishimoto Y, Morita M, Mahattanasakul P, Morita S, Ito J. Magnifying endoscope with NBI to predict the depth of invasion in laryngo-pharyngeal cancer.Laryngoscope 2015; 125(5):1124-9.doi:10.1002/lary.25035.Epub 2014 Nov 24.
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019