ผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย แวดวงธรรม

หน้าแรก ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย แวดวงธรรม

ผลงานทางวิชาการ

  1. Lertbutsayanukul C, Khorprasert C, Shotelersuk K, Jumpangern C, Sanghangthum T, Oonsiri S, Ayuthaya II, Suriyapee S, Wadwongtham W, Supanakorn S, Kerekanjanarong V, Rojpornpradit P. Intensity-modulated radiation therapy in head-and-neck cancer, first report in Thailand. J Med Assoc Thai 2006 Dec; 89(12):2068-76. PubMed PMID: 17214058.
  2. Wadwongtham W, Isipradit P, Supanakorn S. The pectoralis major myocutaneous flap: applications and complications in head and neck reconstruction. J Med Assoc Thai 2004 Sep; 87(Suppl) 2:S95-9. PubMed PMID: 16083170.
  3. Isipradit P, Wadwongtham W, Aeumjaturapat S, Aramwatanapong P. Carcinoma of the external auditory canal. J Med Assoc Thai 2005 Jan; 88(1):114-7. PubMed PMID: 15960229.
  4. Wadwongtham W, Aeumjaturapat S. Large middle meatalantrostomyvs undisturbed maxillaryostium in the endoscopic sinus surgery of nasal polyposis. J Med Assoc Thai. 2003 Jun; 86(Suppl) 2:S373-8. PubMed PMID: 12930013.
  5. Aeumjaturapat S, Wadwongtham W. Sphenoid sinus mucocele presenting with isolatedoculomotor nerve palsy. J Med Assoc Thai 2001 Sep; 84(9):1340-3. PubMed PMID: 11800310.
  6. Supanakorn S, Aeumjaturapat S, Isipradit P, Wadwongtham W, Luengtaviboon K. Gastric pull-up reconstriction for laryngopharyngectomy. Chula Med J 1999 May; 43(5): 285-93
  7. Supanakorn S, Rungruxsirivorn S, Patradul A, Wadwongtham W, Cutchavaree A. Head and neck mycetoma.J Med Assoc Thai 1998 Dec; 81(12):1019-22. PubMed PMID: 9916394.
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019