ผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์

หน้าแรก ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์

ผลงานตีพิมพ์

 1. Supiyaphun P, Sawetratanastien S, Kerekhanjanarong V, Hirunwiwakul P. Homograft Myringoplasty-Cotrolled Button Technique: A Preliminary Report. J Med Assoc Thai 1996 Mar; 79(3): 161-5
 2. Chanvimalueng W, Kerekhanjanarong V. The clinical behavior of inverted papilloma at Chulalongkorn Hospital.  Chula Med J 1996 Aug; 40(8):635-40
 3. Mutirangura A, Kerekhanjanarong V, Pronthanakasem W, Supiyaphun P, Tanunyutthawongese C, Sriuranpong V, Yenrudi S, Voravud N.  Loss of Heterozygosity for Chromosome 11 in Epstein-Barr-Virus Associated Nasopharyngeal Carcinoma. J Med Assoc Thai 1996 Dec; 79(1): 65-70
 4. Tanunyutthawongese C, Kerekhanjanarong V, Yenrudi S, Voravud N, Sriuranpong V, Changchup B, Supiyaphun P, Mutirangura A. Microsatellite Instability in Epstein-Barr Virus Associated with NasopharngealCarcinom. J Med Assoc Thai 1996 Dec; 79(1):71-7
 5. Sukumalpaiboon P, Kerekhanjanarong V, Supiyaphun P, Cutchavaree A. Tumor of the parapharyngeal space: 25- Year review.  Chula Med J 1997 Aug; 41(8):593-603
 6. Supiyaphun P,  Sampatanukul P,  Kerekhanjanarong V, Chavakitchareon P, Sastarasadhit V. Lingual Osseous Choristoma : A Study of Eight Cases  and Review of the Literature. Ear Nose & Throat 1998 April , 77(4):   316-25
 7. Kerekhanjanarong V, Supiyaphun P. RhinocerebralMucormycosis: A 10-year review at Chulalongkorn University Hospital. Chula Med J 1998 Oct; 41(10): 733-44
 8. Supiyaphun P, Kerekhanjanarong V. Myringoplasty: A Simple Procedure for Out-Patients. J Med Assoc Thai 1999 Dec; 82(12):1220-5
 9. Kerekhanjanarong V, Suknoul D, Supiyaphun P, Utoomprurkporn M. Tonsillectomy and adenotonsillectomy  in management of obstructive sleep apnea at King Chulalongkorn Memorial Hospital. Chula Med J 2000 Nov; 44(11): 831-8
 10. Kerekhanjanarong V, Sitawarin S, Sakdikul S, Saengpanich S, Chindavijak S, Supiyaphun P, Voravud N, Mutirangura A. Telomerase assay and nested polymerase chain reaction from nasopharyneal swabs for early noninvasive detection of nasopharyngeal carcinoma. Otolaryngology Head and Neck Surgery 2000 Nov; 123(5): 624-9
 11. Supiyaphun P, Kerekhanjanarong V, Koranasophonepun J, Sastarasadhit V. Comparison of OfloxacinOtic Solution with Oral Amoxycillin Plus Chloramphinicol Ear Drop in Treatment of Chronic Suppprative Otitis Media with Acute Exacerbation. J Med Assoc Thai 2000 Jan; 83(1): 61-68
 12. Supiyaphun P, Sampatanukul P, Aeumjaturapat S, Kerekhanjanarong V, Sastarasadhit V. Lingual Osseous Choristoma : Report of Three Cases. J Med Assoc Thai 2000 May; 83(5) : 564-8
 13. Kongruttanachok N, Sukdikul S, Setavarin S, Kerekhnjanarong V, Supiyaphun P, Voravud N, Poovorawan Y, Mutirangura A. Cytochrome P450 2EI polymorphism and nasopharyngeal carcinoma development in Thailand:    a correlative study. BMC Cancer 2001; 1: 4
 14. Pornthanakasem W, Kongruttanachok N, Sakdikul S, Leelayuwat C, Setavaarin S, Kerekhanjanarong V, Supiyaphun P, Vorvud N, Poovorawan Y, Mutirangura A. PERB11 (MIC) as a possible susceptibility gene for nasopharyngeal cancer development. Chula Med J 2001 Mar; 45(3): 207-13
 15. Kerekhnjanarong V, Supiyaphun P, Saengpanich S. Upper aerodigestive tract burn: a case report of firework injury. J Med Assoc Thai 2001 Feb; 84(2): 294-8
 16. Saengpanich S, Kerekhnjanarong V, Chochaipanichnon L, Supiyaphun P. Nasolacrimal duct injury from microscopic sinus surgery: preliminary report. J Med Assoc Thai 2001 Apr; 84(4): 562-5
 17. Kerekhnjanarong V, Tang-On N, Supiyaphun P, Sastarasadhit V. Tonsillar fossa steroid injection for reduction of the post-tonsillectomy pain. J Med Assoc Thai 2001 Jun; 84 Suppl 1: S391-5
 18. Supiyaphun P, Chochaipanichnon L, Kerekhnjanarong V, Saengpanich S. A comparative study of the side effects between pseudoephedrine in Loratadine plus Pseudoephedrine Sulfate Repetabs Tables and loratadine+pseudoephedrine table in treatment of allergic rhinitis in Thai patients. J Med Assoc Thai 2002 Jun; 85(6): 722-7
 19. Supiyaphun P, Aramwatanapong P, Kerekhnjanarong V, Sastarasadhit V. KTP laser inferior turbinoplasty: an alternative procedure to treat the nasal obstruction. AurisNasus Larynx 2003 Feb; 30(1): 59-64
 20. Supiyaphun P, Sampatanukul P, Vongfu S, Kerekhnjanarong V. Aural aspergilloma: an unusual delayed complication of tympanoplasty. J Med Assoc Thai 2003 Jun; 86 Suppl 2: S358-61
 21. Supiyaphun P, Kerekhnjanarong V, Saengpanich S, Cutchavaree A. Treatment of the common cold. J Med Assoc Thai 2003 Jun; 86 Suppl 2: S362-72
 22. Sriuranpong V, Mutirangura A, Gillespie JW, Patel V, Amornphimoltham P, Molinolo AA, Kerekhnjanarong V, Supanakorn S, Supiyaphun P, Rangdaeng S, Voravud N, Gutkind JS. Global gene expression profile of nasopharyngeal carcinoma by laser capture microdissection and complementary DNA microarrays. Clin Cancer Res 2004 Aug 1; 10(15) 4994-58
 23. Kerekhnjanarong V, Supiyaphun P, Naratricoon J, Luangpitakchumpon P. The effect of mobile phone to audiologic system. J Med Assoc Thai 2005 Sep; 88 Suppl 4: S231-4
 24. Lertbutsayanukul C, Khorprasert C, Shotelersuk K, Jumpangern C, Sanghangthum T, Oonsiri S, Ayuthaya II, Suriyapee S, Wadwongtham W, Supanakorn S, Kerekhanjanarong V. Rojpornpradit P. Intensity-modulated radiation therapy in head and neck cancer, first report in Thailand. J Med Assoc Thai 2006 Dec; 89(12): 2068-76
 25. Yanatatsaneejit P, Chalermchai T, Kerekhnjanarong V, Shotelersuk K, , Supiyaphun P, Mutirangura A, Sriuranpong V. Promoter hypermethylation of CCNA1, RARRES1, and HRASLS3 in nasopharyngeal carcinoma. Oral Oncol 2008 Apr; 44(4): 400-6. Epub 2007 Aug 3
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019