ผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพินดา ชูสกุล

หน้าแรก ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพินดา ชูสกุล

งานวิจัยและบทความ

 1. Wuttiwongsanon C, Chaowanapanja P, Harvey RJ, Sacks R, Schlosser RJ,Chusakul S, Aeumjaturapat S, Snidvongs K. The orbital floor is a surgical landmark for the Asian anterior skull base. Am J Rhinol Allergy. 2015 Nov;29(6):216-9.
 2. Snidvongs K, Tingthanathikul W, Aeumjaturapat S,Chusakul  Dexmedetomidine improves the quality of the operative field for functional endoscopic sinus surgery: systematic review.J Laryngol Otol. 2015 Jul;129 Suppl 3:S8-13
 3. Rujanavej V, Snidvongs K, Chusakul S, Aeumjaturapat S. The validity of peak nasal inspiratory flow as a screening tool for nasal obstruction. J Med Assoc Thai. 2012 Sep;95(9):1205-10.
 4. Chusakul S, Warathanasin S, Suksangpanya N, Phannaso C, Ruxrungtham S, Snidvongs K, Aeumjaturapat S. Comparison of buffered and nonbuffered nasal saline irrigations in treating allergic rhinitis. Laryngoscope. 2013 Jan;123(1):53-6.
 5. Chusakul S, Choktaweekarn T, Snidvongs K, Phannaso C, Aeumjaturapat S. Effect of the KTP laser in inferior turbinate surgery on eosinophil influx in allergic rhinitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Feb;144(2):237-40
 6. Tantilipikorn P, Thanaviratananich S, Chusakul S, Benjaponpitak S, Fooanant S, Chintrakarn C, Jirapongsananuruk O, Visitsunthorn N, Toler T, Sutton L, Wu W, Lee L. Efficacy and Safety of Once Daily Fluticasone Furoate Nasal Spray for Treatment of Irritant (Non-allergic) Rhinitis. Open Respir Med J. 2010 Nov 3;4:92-9.
 7. Chusakul S, Phannaso C, Sangsarsri S, Aeumjaturapat S, Snidvongs K. House dust mite nasal provocation: a diagnostic tool in perennial rhinitis. Am J Rhinol Allergy. 2010 Mar;24(2):133-6.
 8. Chusakul S, Phannaso C, Tongkobpetch S, Aeumjaturapat S, Poovorawan Y, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V. Expression of mammaglobins A and B in nasal polyps is similar in patients with and without allergic rhinitis. Am J Rhinol. 2008 Mar-Apr;22(2):135-8
 9. Snidvongs K, Chaowanapanja P, Aeumjaturapat S, Chusakul S, Praweswararat P. Does nasal irrigation enter paranasal sinuses in chronic rhinosinusitis? Am J Rhinol. 2008 Sep-Oct;22(5):483-6
 10. Snabboon T, Plengpanich W, Saengpanich S, Sirisalipoch S, Keelawat S, Sunthornyothin S, Khovidhunkit W, Suwanwalaikorn S, Sridama V, Shotelersuk V. Two common and three novel PDS mutations in Thai patients with Pendred syndrome. J Endocrinol Invest. 2007 Dec;30(11):907-13.
 11. Snidvongs K, Saengpanich S, Aeumjaturapat S, Phannaso C. Comparative study between the efficacy of local-made and original fexofenadine in persistent allergic rhinitis. Chula Med J 2007 May – Jun; 51(5): 289 – 302
 12. Saengpanich S, Kerekhanjanarong, Aramwatanapong P, Supiyaphun P. Comparison of pain after radiofrequency tonsillectomy compared with conventional tonsillectomy: a pilot study. J Med Assoc Thai. 2005 Dec;88(12):1880-3.
 13. Saengpanich S, Chochaipanichnon C, Auemjaturapat S, Supiyaphun P. Accuracy of patients’ prediction in perennial allergic rhinitis.Chula Med J 2004 Aug;48(8):531-8.
 14. Supiyaphun P, Kerekhanjanarong V, Saengpanich S, Cutchavaree A. Treatment of the common cold. J Med Assoc Thai. 2003 Jun;86 Suppl 2:S362-72.
 15. Aeumjaturapat S, Saengpanich S, Isipradit P, Keelawat S. Eosinophilic mucin rhinosinusitis: terminology and clinicopathological presentation. J Med Assoc Thai. 2003 May;86(5):420-4.
 16. Saengpanich S, deTineo M, Naclerio RM, Baroody FM. Fluticasone nasal spray and the combination of loratadine and montelukast in seasonal allergic rhinitis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2003 May;129(5):557-62
 17. Supiyaphun P, Chochaipanichnon L, Kerekhanjanarong V, Saengpanich S. A comparative study of the side effects between pseudoephedrine in Loratadine plus Pseudoephedrine Sulfate Repetabs Tables and loratadine + pseudoephedrine tablet in treatment of allergic rhinitis in Thai patients.
  J Med Assoc Thai. 2002 Jun;85(6):722-7
 18. Saengpanich S, Assanasen P, deTineo M, Haney L, Naclerio RM, Baroody FM Effects of intranasal azelastine on the response to nasal allergen challenge. Laryngoscope. 2002 Jan;112(1):47-52
 19. Aeumjaturapat S, Saengpanich S,Isipradit P. Comparison of skin reaction by skin prick testing and skin end point titration testing in the patients allergic to dust mites or cockroaches Chula Med J 2001; 46(8):649-657
 20. Naclerio RM, Saengpanich S, Spainhour M, Baroody FM The otolaryngology research paradox. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2001 Oct;127(10):1181-4
 21. Saengpanich S, Kerekhanjanarong V, Chochaipanichnon L, Supiyaphun P. Nasolacrimal duct injury from microscopic sinus surgery: preliminary report. J Med Assoc Thai. 2001 Apr;84(4):562-5
 22. Kerekhanjanarong V, Supiyaphun P, Saengpanich S. Upper aerodigestive tract burn: a case report of firework injury. J Med Assoc Thai. 2001 Feb;84(2):294-8 
 23. Kerekhanjanarong V, Sitawarin S, Sakdikul S, Saengpanich S, Chindavijak S, Supiyaphun P, Voravud N, Mutirangura A. Telomerase assay and nested polymerase chain reaction from nasopharyngeal swabs for early noninvasive detection of nasopharyngeal carcinoma. Otolaryngol Head Neck Surg. 2000 Nov;123(5):624-9
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019